Palestyna24.pl a antysemityzm

W związku z pojawiającymi się oskarżeniami o antysemityzm i kierowanymi przeciwko kolektywowi redagującemu serwis Palestyna24.pl, oświadczamy:

  • Wszelkie postawy antysemickie, jak i wszystkie inne ideologie oparte na rasizmie uważamy za niedopuszczalne. Pamiętamy, do jakiego dramatu doprowadził antysemityzm. Mamy nadzieję i robimy wszystko, aby okropności holokaustu nigdy się nie powtórzyły, w żadnym miejscu na świecie.
  • Uważamy, że wszystkie te idee służą do dzielenia ludzi na gorszych i lepszych: zmienia się w nich tylko kryterium podziału. Czasem jest to narodowość lub kolor skóry, czasem orientacja seksualna, czasem wyznanie, a czasem kryteria ekonomiczne. Do takich ideologii zaliczamy także syjonizm, który uznaje jednych ludzi za bardziej “wartościowych” od innych.
  • Wszyscy ludzie są sobie równi. Wszelkie próby dzielenia ludzi na lepszych lub gorszych służą tym, którzy te podziały tworzą i umożliwiają im sprawowanie władzy za pomocą terroru: fizycznego, psychicznego lub ekonomicznego.
  • Nasza krytyka jest kierowana do państwa Izrael i sposobu w jaki realizuje swoją politykę, czyli do aparatu państwowego, rządu, parlamentu, izraelskich polityków i wszystkich tych, którzy w sposób świadomy realizują i aktywnie wspierają tę politykę, a nie wobec wszystkich Żydów mieszkających w Izraelu lub gdziekolwiek na świecie.
  • Nasza krytyka nie dotyczy tylko obecnej polityki państwa Izrael wobec Palestyny. Jesteśmy i będziemy krytyczni wobec wszystkich rządów świata (także palestyńskiego), w każdej sytuacji nierespektowania praw człowieka. Uważamy, że każdy człowiek ma prawo żyć i mieszkać w dowolnym miejscu na świecie, jeśli nie odbywa się to kosztem innych ludzi.
  • Nieprzypadkowo zajmujemy się sytuacją w Palestynie. Niektórzy i niektóre z nas tam mieszkają, mają tam rodziny, a inne i inni mają korzenie żydowskie. Widzimy, jak dramatyczna jest sytuacja ludzi, których rząd Izraela spycha na margines i wyklucza, tworząc obywateli drugiej i trzeciej kategorii.

Jednocześnie chcemy podkreślić, że zadziwiają nas oskarżenia o “antysemityzm”, padające ze stron grup, które definiują się jako lewicowe. Część z nich sympatyzuje z organizacjami syjonistycznymi. Oskarżenia o antysemityzm są stosowane przez Izrael i wspierające go organizacje, aby odwrócić uwagę od faktu, że to właśnie syjonizm jest ideologią rasistowską.

Apelujemy do wszystkich tych organizacji, aby zaprzestały posługiwania się kryterium narodowym i wyznaniowym przy ocenie codziennej sytuacji mieszkańców Izraela i Palestyńskich Terytoriów Okupowanych. Uważamy, że tylko w ten sposób możemy wyrwać się z klinczu nieustannych oskarżeń o antysemityzm, w sytuacji, gdy bronimy podstawowych praw człowieka. Praw każdego Człowieka, niezależnie od jego narodowości, wyznania, koloru skóry, orientacji seksualnej czy statusu ekonomicznego.

2014 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team